A belső ellenőr feladatai és szerepe

szervezetek átvilágítása

szervezetek átvilágítása

Az első dolog, ami eszembe jut a belső ellenőr feladatairól és szerepéről, az az, hogy ő a cég biztonsági hálója. Az ő kezei között van a vállalat jövője, a munkatársak biztonsága, a befektetők bizalma és a partnerek elégedettsége. És ez nem is kis feladat, ugye?
A belső ellenőr a minőséget vizsgálja, folyamatosan elemez, értékel, javaslatokat tesz. Megvizsgálja a szabályozásokat, ellenőrzi a belső szabályok és előírások betartását, természetesen mindig a célok elérését szem előtt tartva. De nem csak erről van szó. A belső ellenőr közvetlen kapcsolatban áll a vezetőséggel, folyamatosan tájékoztatja őket a vállalat állapotáról, kockázatairól, lehetőségeiről. És mindezt úgy, hogy közben soha nem veszítheti szem elől az etikai normákat.
Beszélhetnénk még a belső ellenőr szerepéről a csalások megelőzésében és leleplezésében, a belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében, a krízishelyzetek kezelésében… De talán a legfontosabb, hogy a belső ellenőr egy igazi híd a cég vezetése és a munkatársak között. Ő segít a kommunikációban, ő ad visszajelzést, ő motivál, ő javítja a teljesítményt. Ezért van, hogy sokan úgy gondolják: egy jó belső ellenőr nélkül nem lehet sikeresen működtetni egy vállalatot.
Ez csak a jéghegy csúcsa, mert a belső ellenőr feladatai és szerepe igazán szerteágazó. És mi még csak a felszínt érintettük, igaz? A belső kontrollrendszer.hu oldalon sokkal többet megtudhatsz erről a rendkívül fontos területről.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszere.

belsokontrollrendszer.hu

belsokontrollrendszer.hu

A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezet,  integrált kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, és nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan, és a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével. További információkért keresse a belsokontrollrendszer.hu weboldalt!